Visie:

Gilde Nederland wil uitgroeien tot een grote Nederlandse vrijwilligersorganisatie die invulling geeft aan de behoefte van mensen om zich te blijven ontwikkelen door het delen van hun kennis, kunde en ervaring en zich daarmee belangeloos inzetten voor de maatschappij. Gildevrijwilligers leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de sociale cohesie door mensen in staat te stellen beter te functioneren binnen hun sociale omgeving of op de arbeidsmarkt en door hen bewust te maken van hun leefomgeving en lokale geschiedenis.

Externe missie:

Gilde Nederland behartigt als overkoepelende organisatie de belangen van de zelfstandige lokale Nederlandse Gilden en draagt het imago van de Gilden uit als dé organisatie voor overdracht van kennis, kunde en ervaring door vrijwilligers. Gilde Nederland fungeert tevens als platform en speelt een proactieve, bindende en stimulerende rol voor de lokale Gilden.

Interne missie:

Gilde Nederland ondersteunt en faciliteert de lokale Gilden in hun bestaan en ontwikkeling, stimuleert de samenwerking tussen bestaande Gilden en ook de oprichting van nieuwe Gilden.

Toekomstige rol van Gilde Nederland

De notitie over de toekomstige rol van Gilde Nederland is het resultaat van de uitkomsten van de consultatieronden die in het voorjaar van 2015 zijn gehouden en de uitkomst van de vergadering met de Raad van Advies op 21 mei 2015. De volledige tekst van de notitie kun je HIER ophalen.

Wie kunnen gebruikmaken van de diensten?

Particulieren, non-profitorganisaties en beginnende ondernemers. Alle adviezen zijn gratis, maar kosten moeten worden vergoed.

Waaruit bestaan deze diensten?

Gildevrijwilligers adviseren op allerlei gebied, geven lezingen, begeleiden, converseren in vreemde talen en laten anderen profiteren van hun jarenlange ervaring opgedaan in beroep of hobby. Een groot aantal Gilden is tevens actief op het gebied van computerinstructie. Dit loopt van hulp bij installatie thuis, tot het aanbieden van een lessenpakket.
Veel Gilden organiseren (stads)wandelingen en/of fietstochten, waarbij Gildegidsen bezoekers langs de mooiste plekjes van hun stad of dorp voeren. In een groeiend aantal steden zijn taalprojecten opgestart, waar Gildeadviseurs anderstaligen helpen beter Nederlands te leren spreken. Misschien heb je al gehoord van het spraakmakende project SamenSpraak.

Wil je van de diensten gebruik maken of zelf uw diensten aanbieden?

Meld je dan aan bij één van de plaatselijke Gilden.

Contactgegevens:

Stichting Gilde Nederland
M: secretaris@gilde-nederland.nl
T: +31 0617493201
IBAN: NL35INGB0006494025


Het begin
De naam Gilde werd en wordt door verschillende instellingen gebruikt. Gilden die zijn aangesloten bij Gilde Nederland, zijn organisaties van vrijwilligers die zich allemaal tot doel stellen: het overdragen van kennis, kunde en ervaring.
 
Eerste Gilde
In 1984 is het eerste Gilde opgericht. Dat gebeurde in Amsterdam, waar Wout van Doornik, die cursussen Pensioen in Zicht gaf, tot de conclusie kwam, dat het zonde zou zijn als de kennis en ervaring van al die gezonde vutters en gepensioneerden voor de maatschappij verloren zouden gaan. Het Gilde Amsterdam werd in de Mozes- en Aäronkerk in Amsterdam onder grote belangstelling ten doop gehouden. Dankzij de grote publiciteit werd in de daarop volgende jaren het initiatief in vele plaatsen overgenomen.
 
Krantenartikelen
Ouderen actief in 'Gildeproject' : Nederlands Dagblad 29 september 1984
Veel animo voor Gilde Amsterdam:  Het Parool 05 maart 1986
Start Gilde Nederland
In 1991 werd het overkoepelend orgaan Gilde Nederland opgericht. 
 
Sluit je aan
Wil JIJ je vrijwillig inzetten voor je omgeving door de kwaliteit van de lokale leef-, werk- en leeromgeving te verbeteren? Sluit je dan aan bij een lokaal project, of begin zelf iets nieuws! Ga dan eens praten met een Gilde bij jou in de buurt. Als je zelf met anderen een Gilde wilt beginnen, neem dan contact met ons op. Wij helpen je met het opzetten van een lokale afdeling!