Waarom POWERVoL

Een nieuwe levensfase dient zich aan: (bijna) gestopt met werken, eventuele kinderen zelfstandig en/of de deur uit, andere contacten, andere tijdsbesteding enz. Kortom veel verandert en daarbij valt er veel te leren van en met elkaar. POWERVoL voorziet in de behoefte aan persoonlijke groei, sociale contacten en actief in de samenleving blijven staan.
Zie bijvoorbeeld deze video van POWERVoL Zutphen:

Op de website van POWERVoL Nederland vindt u alle informatie over de achtergrond, de opzet en vorm van dit project.

Ook POWERVoL organiseren?

POWERVoLNederland als projectgroep van Gilde Nederland, ondersteunt, faciliteert en stimuleert geïnteresseerden bij het opzetten van plaatselijke projectgroepen. Jaarlijks organiseert zij trainingen voor nieuwe workshopbegeleiders- en projectleden, deskundigheidsdagen voor bestaande projectgroepen en open POWERVoL dagen voor ontmoeting.
POWER Veerkracht op Leeftijd is najaar 2014 als project gestart door Gilde Nederland;ActiveAge leverde een gedegen handreiking voor de begeleiders van workshops en de lokale projectgroepen. Het Fonds Sluyterman van Loo, KANSfonds en Stichting RCOAK droegen financieel bij. Eind mei 2017 zijn er verspreid over Nederland 15 lokale POWERVoL groepen .
De lokale Gilden zijn van harte uitgenodigd om mee te doen , maar ook Welzijnsorganisaties of andere (non-for-profit) samenwerkingen zijn mogelijk.

Doel en activiteiten POWERVoL

POWERVoLheeft als ondertitel Veerkracht op Leeftijd. Dat is wat POWERVoL wil bereiken: senioren behouden (soms helaas na terugval) hun veerkracht, willen positief blijven en kijken uit naar hun toekomst. De volgende activiteiten worden georganiseerd door de lokale POWERVoL groepen:

  • Informatiebijeenkomsten. Senioren maken kennis met de lokale POWERVoL groep, weten na afloop wat POWERVoL is en op welke wijze ze kunnen deelnemen.

  • Inspiratieworkshops. De lokale POWERVoLgroep organiseert inspiratieworkshops rond ‘Het huis van de identiteit’. De workshops worden begeleid door getrainde begeleiders van POWERVoL Nederland. Begeleiders zijn enthousiaste én deskundige vrijwilligers.

    thema's Power

  • POWERVoL kringen/netwerken. Naast en veelal na de inspiratieworkshops kunnen POWERVoLdeelnemers elkaar blijven ontmoeten en activiteiten ontplooien. Zij doen dat zelfstandig, maar kunnen gebruik maken van coaching door de lokale POWERVoL groep.

Enthousiast geworden? Wij zijn dat ook!

Ons enthousiasme en onze kennis en ervaring delen wij graag met geïnteresseerde organisaties en toekomstige begeleiders of deelnemers. Wil je zelf meedoen, meer informatie of contact?

Mail ons dan HIER