Het bestuur heeft in een enquête naar alle Gilden de vraag gesteld of er interesse is voor een jaarlijks voorzittersoverleg. Ruim 75% van de Gilden hebben gereageerd en 95% reageerden positief over het organiseren van voorzittersoverleg als vervanger van de verplichte afschaffing van de Raad van Afgevaardigden.

Jan Bonten van Gilde Landgraaf kwam met dit initiatief en heeft toegezegd éénmalig de voorzittershamer te hanteren tijdens de eerste vergadering.
Het voorzittersoverleg is op dinsdag 12 december in Zeist van 10:30 – 12:30 uur. Aansluitend is er een eenvoudige lunch. Onderwerpen voor dit overleg kunnen gemaild worden naar: robhoekstra@gilde-nederland.nl.