Het bestuur had gezorgd voor een boeiend en leerzaam programma. Het was de bedoeling om er een dag van ‘Ontmoeten en Verbinden’ van te maken en dat is ruimschoots gelukt.

De invloed van het onderbewuste

In de ochtend nam mevrouw Inge Hummel ons in haar workshop mee in de wereld van het onderbewustzijn. Haar presentatie had als onderwerp de vraagmethodiek PMA. PMA staat voor Progressive Mental Alignment, een coachingstechniek waarmee je onverklaarbare emoties, door middel van een redelijk eenvoudig vraaggesprek, naar de oppervlakte kan brengen. Door coachkinderen aan dit inzicht te helpen vallen problemen of frustraties, die je ervaart in het dagelijkse leven, als puzzelstukjes ineen om daarmee de klachten opgelost te krijgen. Door deze methode kunnen kinderen worden voorzien in het herkennen van hun emoties. De komende tijd wordt bekeken of deze methodiek een onderwerp kan zijn in het kader van deskundigheidsbevordering van coördinatoren en coaches.

Na dit boeiende onderwerp was het tijd voor een goed verzorgde lunch met aansluitend een ontspannende boswandeling. Na de frisse neus was het tijd voor het middagprogramma.

Handboek

Een Klankbordgroep van zes coördinatoren heeft, samen met het bestuur, gewerkt aan een ‘Handboek voor de coördinator’, met Mieneke Zander als eindredactie. Deze bijeenkomst was de officiële start van het Handboek als landelijke standaard voor de Coach4you-afdelingen.

Dilemma’s en vaardigheden

Onder leiding van onze trainers Gusta Semmelink en Jan-Willem Lafleur hebben de coördinatoren geoefend met het soms lastige onderwerp: ‘Selecteren en beoordelen van aspirant coaches’. Het bleek dat er nogal wat komt kijken bij die gesprekken. Zowel dilemma’s als de persoonlijke invulling vanuit het verleden kunnen van invloed zijn bij het beoordelingsvermogen. Hierbij is gekozen om met een van die dilemma’s aan de slag te gaan. Het leverde veel waardevolle tips op.

Terugkijkend op een erg waardevolle dag bedankte Jan Damen de coördinatoren voor hun aanwezigheid en inzet en wenste iedereen veel sterkte bij de vormgeving van Coach4you in deze corona-tijd. In 2022 staat er weer een digitale Verbindingsdag én een fysieke Coördinatorendag op de rol.