Het jaarverslag van Gilde Nederland 2022 is beschikbaar met alle informatie over wat Gilde Nederland voor de lokale Gilden heeft betekent en de financiële verantwoording daarover.

Interessante punten zijn de jaardagen en de mogelijkheid gebruik te maken van een aanbod voor het vervaardigen van een lokale Gilde website. Voor alle details verwijs ik u naar de documentenkeuze op deze site waar u al de details kunt vinden.

STICHTING GILDE NEDERLAND
JAARVERSLAG 2022