De informatiedag voor Wandelcoördinatoren 2023:  

Vrijdag 27 oktober in Roermond

De Informatiedag voor wandelcoördinatorendag is door Gilde Nederland in het leven geroepen om, net als bij Coach4you, SamenSpraak en POWERVoL, één keer per jaar samen met de coördinatoren wat dieper in gaan op ervaringen van de afgelopen jaren. Maar vooral ook om ideeën uit te wisselen, nieuwe ontwikkelingen te delen, deskundigheid te bevorderen, ervaringen en tips uit te wisselen, een kijkje te nemen in wandelsuccessen van Gilden en elkaar te ontmoeten. Ontmoetingen zijn belangrijk voor het ervaren van een gevoel van verbinding en betrokkenheid. Want pas bij echt contact ontstaat beweging.

Ieder jaar fungeert een Gilde als gastheer, waarbij het ochtendgedeelte Gilde Nederland organiseert (uiteraard in overleg). De lunch, de stadswandeling en de nazit zijn voor rekening van het organiserende Gilde.