Stichting Gilde Nederland is de koepelorganisatie van circa 65 zeer actieve Gilden. Bij deze Gilden, verspreid over heel Nederland,
dragen vrijwilligers belangeloos hun kennis, kunde en ervaring over aan anderen.
 

 

LAATSTE NIEUWS

 


 

01 juni
Gilde Magazine is verschenen

Gilde Magazine 1-2015Het eerste nummer van Gilde Magazine is verschenen. Daarin ondermeer: Gilde Maastricht start Coach4you, de penningmeester stelt zich voor, Gildelid benoemd tot torenwachter, een interview over POWER in Toekomt, hét online magazine voor actieve mensen en de Nationale Gildedag op 20 augustus in Amsterdam. U kunt het nummer meteen lezen door HIER te klikken 
 

 
25 april
Definitieve notitie over de toekomstige rol van Gilde Nederland

NotitieDe notitie over de toekomstige rol van Gilde Nederland is het resultaat van de uitkomsten van de consultatieronden die in het voorjaar van 2015 zijn gehouden en de uitkomst van de vergadering met de Raad van Advies op 21 mei 2015. De volledige tekst van de notitie kunt u HIER ophalen.
 

 
27 mei
POWER

toekomtToekomt.nl staat deze week in het kader van kracht. Gilde Nederland stelt hun nieuwe project voor: POWER gaat over samenwerken om je dromen waar te maken. Wat wil ik? Wat kan ik? Wat geeft me energie? Heb jij een leuk plan in je hoofd borrelen, maar je weet niet hoe je het van de grond krijgt? De mensen van POWER helpen je graag je dromen waar te maken. In 5 workshops ga je, samen met je medecursisten, kijken waar je kracht ligt. Komt er een concreet plan uit? Dan helpt een coach je met het ontwikkelen. Van studie- tot kookclub, van wandelroutes ontwikkelen tot een gezellige praatgroep. Alles kan! Klik HIER voor het interview/artikel.
 

 
10 mei
Gilde Westelijke Mijnstreek 20 jaar


jubileum20 jaar geleden zag Gilde Westelijke Mijnstreek het levenslicht. In 1995 op informele wijze gestart met de Gilde organisatie is in 1997 de stichting opgericht via een notariële akte. Gilde Westelijke Mijnstreek viert haar porseleinen jubileum op bescheiden wijze met 'Open Dagen'. Deze zijn op op zaterdag 30 en zondag 31 mei, van 12.00 tot 16.00 uur in het kantoor van het Gilde, Odasingel 659 te Sittard.

29 april
Koninklijke onderscheiding voor Gildelid mevrouw van Loon
 

Lizzy van LoonMevrouw Lizzy van Loon van Gilde Zeist is op vrijdag 24 april benoemd tot 'Lid in de orde van Oranje Nassau'. De Koninklijke onderscheiding werd haar door Burgemeester Koos Jansen van de gemeente Zeist opgespeld tijdens een plechtigheid in de Kerk van de Evangelische Broedergemeente te Zeist.
In zijn toespraak benadrukte de burgemeester het vele vrijwilligerswerk van mevrouw van Loon. Hij prees haar groot sociaal besef, haar hulpvaardigheid, haar inlevingsvermogen en haar hartelijkheid.
Op veel tereinen is Lizzy actief vrijwilliger:
- bijna 20 jaar Gilde Zeist, organiseren van rondleidingen en gids rondleidingen,
- Kubes, begeleiden van culturele excursies voor blinden en slechtzienden,
- maatjesproject, ondersteuning van sociaal zwakkeren,
- Evangelische Broedergemeente,
- Utrechts Landschap.
 

 
16 april
Dinsdag
30 juni: bijeenkomst ‘ONTMOET POWER’

Logo PowerDeelnemers van de POWERworkshops in Zeist en Zutphen, leden van de lokale en landelijke projectgroepen en de inhoudelijk adviseur Kees Penninx delen op dinsdag 30 juni graag hun ervaringen met u. Een bijeenkomst voor startende projectgroepen POWER... en geïnteresseerden. U kunt zich nu al aanmelden via: power@gilde-nederland.nl. In verband met de catering horen wij graag met hoeveel mensen u komt. Vervolgens ontvangt u de definitieve uitnodiging met vermelding van de locatie. Kom dus naar deze bijeenkomst en ga in gesprek met deelnemers, begeleiders, leden projectgroepen en Kees Penninx, auteur van 'Handreiking POWER Veerkracht op leeftijd'.

14 april
Gildelid Peter Kuipers ‘hoogste’ ambassadeur van de stad Nijmegen


TorenwachterDe gemeente Nijmegen heeft Peter Kuipers 24 maart tot torenwachter van de stad Nijmegen benoemd. Kuipers zorgt samen met collega’s van Gilde Nijmegen al een aantal jaren voor de openstelling van de Sint Stevenstoren. Kuipers krijgt de eretitel vanwege zijn enthousiaste inzet, historische kennis en zijn drive om deze kennis te delen bij rondleidingen en lezingen.
Vrijwilligersorganisatie Gilde Nijmegen assisteerde vanaf 2007 de voormalige torenwachter bij haar publiekstaken. Sinds 2011 bemant Gilde Nijmegen de toren volledig. Ze zorgen voor de openstelling en rondleidingen. Peter Kuijpers van het Gilde is sinds het begin hét aanspreekpunt van de Sint Stevenstoren. Hij is de afgelopen jaren zeer betrokken geweest bij de toren; zo heeft hij een uitgebreid archief over de toren verzameld en zet hij zijn kennis in bij rondleidingen, verhalen en lezingen over de toren voor Nijmegenaren en bezoekers.
 
 
13 april
Nationale Gildedag 2015: donderdag 20 augustus:

Kromhout werfDonderdag 20 augustus 2015 organiseert Gilde Amsterdam Mee in Mokum de nationale Gildedag. Deze dag valt samen met de tweede dag van SAIL 2015. Dit biedt u de mogelijkheid om na afloop van de Gildedag ook nog een bezoek te brengen aan SAIL.  Het programma start om 10.00 uur en is om 15.30 uur afgelopen. Op het programma staat onder meer een korte lezing over de VOC. Verder is er een rondleiding van ongeveer twee en een half uur door de binnenstad. Tijdens deze rondleiding wordt aandacht besteed aan de maritieme geschiedenis van Amsterdam in de 16e en 17e eeuw. Per Gilde kunnen zich twee deelnemers aanmelden. De definitieve uitnodiging en het programma worden medio april verstuurd.
 
11 april
Gilde Nederland On Tour

ArnhemIn het kader van de notitie ‘Toekomstvisie' was donderdag 9 april de consultatieronde in Arnhem bij Rozet (foto). Er waren ook bijeenkomsten in Mijdrecht en Den Haag en de laatste is op 16 april in Zwolle. Met lokale bestuursleden en bestuursleden van Gilde Nederland, wordt de toekomstige rol van Gilde Nederland besproken. Tijdens deze bijeenkomsten komen onder andere de gezamenlijke visie, de profilering naar buiten, de doelgroepen, de activiteiten en wat men van Gilde Nederland verwacht aan bod. De input van de afdelingsgilden is hierbij van groot belang. Aan de hand van de geleverde op- en aanmerkingen zal de toekomstnotitie worden bijgesteld. De herziene versie zal vervolgens aan de Raad van Afgevaardigden, die op 21 mei in vergadering bijeenkomt, worden voorgelegd.


31 maart

Gilde Stichtse Vecht doet mee aan POWER

POWER Stichtse VechtOp 9 maart organiseerde Gilde Stichtse Vecht een informatiemiddag voor haar achterban over POWER. Twee leden van de projectgroep POWER van Gilde Zeist vertelden over opzet en inhoud van POWER. Zij lieten de deelnemers kennismaken met vragen uit de workshops. De middag werd door de 15 aanwezigen als nuttig ervaren. Na afloop gaven twee leden zich op voor een projectgroep die gesteund door het bestuur de voorbereidingen voor POWER ter hand gaat nemen.
 
03 maart
Ziveren Gildespeld voor mevrouw Margriet Kusters


Margriet KustersOp vrijdag 27 februari, na de maandelijkse vergadering, kreeg het bestuur van Service Gilde Landgraaf bezoek van de nieuwe voorzitter van Gilde Nederland de heer Henk de Kort. Henk was speciaal naar Landgraaf afgereisd om mevrouw Margriet Kusters in de bloemetjes te zetten want Margriet heeft al heel wat jaren als vrijwilligster haar diensten bewezen binnen het Gilde. Zij bekleedde de functie van secretaresse, gastvrouw van het bestuur en was coördinator van het kantoor, SamenSpraak en het Project Bridge. Alsof dat nog niet genoeg is geeft zij zelf ook bridgelessen en heeft op die manier aan vele cursisten de spelregels bijgebracht. Gilde Nederland is het een en ander niet ontgaan en vond dat Margriet de zilveren speld als onderscheiding dubbel en dwars verdient. Deze werd door haar echtgenoot Pierre, die zich ook al zeer verdienstelijk inzet voor het Gilde, opgestoken. Dit alles ging vergezeld van een fraai boeket bloemen.  Margriet was zeer ontdaan en dankte in haar dankwoord de  voorzitter, het bestuur, kantoor- en overige medewerkers. Margriet: "Zij hebben het mij mogelijk gemaakt om dit fantastische werk te mogen doen." Woorden van een vrijwilligster in hart en nieren. Wij hopen haar als collega nog lang in ons midden te hebben.
Gerrit Duijkers


02 maart
De nieuwe GANS is verschenen

GANS nummer 1-2015
De eerste GANS van 2015 is verschenen. Daarin ondermeer: De nieuwe voorzitter stelt zich voor, Hoe ‘Het Begint met Taal’ de SamenSpraakprojecten versterkt, een geslaagde informatiebijeenkomst van POWER, Spreektaal 2 getest, financiële ondersteuning voor start Coach4you nog altijd mogelijk, een nieuwe locatie voor Service Gilde Landgraaf, het project Support4You Zeist succesvol van start en de regiobijeenkomst ‘Het Begint met Taal’. U kunt het nummer meteen lezen door HIER te klikken.

11 december
Gouden Gildespeld voor Carel Stapel

voorzittershamer
Vandaag was er een bijzondere vergadering van de Raad van Afgevaardigden. Bijzonder, omdat de raad op uitnodiging van Gilde Den Haag aldaar vergaderde in hun thuisbasis. Tijdens de vergadering zijn er twee voorzitters benoemd, is er iemand gedecoreerd en zijn er besluiten genomen. Daarnaast was er ruime aandacht voor Samenspraak, Coach4you en Power en uiteraard voor het beleidsplan en de communicatie.
Op de foto de overhandiging van de voorzittershamer van de Raad van Afgevaardigden door vertrekkend voorzitter Carel Stapel aan de komende voorzitter Martin Brand.

 
11 december
Henk de Kort, nieuwe voorzitter van Gilde Nederland

Nieuwe voorzitterHenk de Kort is tijdens de vergadering van de Raad van Afgevaardigden benoemd tot voorzitter van Gilde Nederland. Hij volgt daarmee Wim van Oosten op. Henk de Kort (59), is een internationaal ervaren HRM manager en adviseur.

 


 
1 december
C
oach4you nu ook in Alphen aan den Rijn!

TaartOp 25 november is het Gilde Alpen aan den Rijn officieel en feestelijk gestart met Coach4you. Er was een bijeenkomst waarin de wethouder van Onderwijs een toespraak hield en de overeenkomst werd ondertekend tussen Gilde Nederland en Gilde Alphen aan den Rijn. Uiteraard waren ook de nieuw geworven coördinatoren en coach aanwezig alsmede vertegenwoordigers uit het onderwijs en sponsor Rabobank.
In zijn toespraak benadrukte wethouder Han de Jager de waardering door de gemeente voor dit initiatief. Gemeenten hebben het moeilijk met de toename van maatschappelijke taken. De opdracht daarbij is om zoveel mogelijk vrijwilligers in te schakelen en niet als gemeente zelf de zaken te regisseren. Deze preventieve bijdrage aan het onderwijs gebeurt geheel door vrijwilligers en de organisatie gebeurt helemaal door het Gilde. Voor Han de Jager een voorbeeld hoe het dus wel kan. Hij is zelf afkomstig uit het onderwijs en had daarbij eerder een rol bij schooluitval. Hij zal daarom de vorderingen op de voet volgen en waar nodig het Gilde ondersteunen. Gilde Nederland is zeer ingenomen met de grondige aanpak in Alphen en daardoor de vergroting van het aantal Gilden dat Coach4you in het pakket opneemt. Wie volgt?


13 oktober
Inspirerende coördinatorenbijeenkomst Coach4you

BijeenkomstOp 10 oktober kwamen de coördinatoren van Coach4you bij elkaar voor de jaarlijkse bijeenkomst in de vertrouwde omgeving van sponsor Capgemini. Vrijwel alle 17 lokale organisaties waren aanwezig.

Katja, Bas en Gerda verwelkomden nieuwkomers Alphen aan den Rijn en Uithoorn (nieuwkomer Deventer moest door werkverplichtingen helaas verstek laten gaan) en gaven aan dat ze in 2015 de projectgroei verder willen voortzetten. Bij voorkeur onder bestaande gilden. Enkelen gilden tonen reeds belangstelling. Er was een heel gevarieerd programma, mede dank zij inbreng van de deelnemers. Zo verzorgde Coach4you Almere een workshop “Leren Leren” en gaf Uithoorn een indrukwekkende presentatie over kindermishandeling en huiselijk geweld; een indringend persoonlijk verslag dat overging in een praktisch protocol. Hoe te handelen bij vermoeden van mishandeling? Verder werden in een speelse werkvorm projectvragen en werkwijzen behandeld waardoor we gezamenlijk zorg blijven dragen voor een uniform Coach4you format.
We kijken terug op een zeer geslaagde, actieve en verbindende dag.

Katja van Beugen (landelijk coördinator Coach4you)

Bas de Vree (bestuurslid Gilde Nederland)
Gerda Tielens (stuurgroep Coach4you)
 

 
5 november
Startbijeenkomst
POWER, veerkracht op leeftijd

StartbijeenkomstGilde Nederland hield op vier november 2014 een startbijeenkomst voor haar nieuwe project: Power, veerkracht op leeftijd. Oudere en getrainde begeleiders organiseren workshops voor ouderen en inspireren hen bij de invulling van deze levensfase. De eerste begeleiders, afkomstig van de Gilden Zeist & Zutphen en Welzijn Ouderen Borne, kregen op vier november hun eerste trainingsdag. Voorjaar 2015 gaan zij de workshops Power in Zutphen, Zeist en Borne geven. Kees Penninx van ActivAge heeft in opdracht van Gilde Nederland voor de begeleiders een gedegen en eigentijdse handreiking gemaakt. Hij overhandigde op 4 november de handreiking aan Wim van Oosten, voorzitter Gilde Nederland. De fondsen RCOAK, SKANfonds en Sluyterman van Loo hebben met bijdragen de ontwikkeling van Power mede mogelijk gemaakt. Op deze startbijeenkomst waren tevens vertegenwoordigers van de Gilden uit Haarlem, Leusden en Wageningen aanwezig om zich te laten voorlichten over het nieuwe project. Meer weten? Neem contact op per e-mail: power@gilde-nederland.nl of kijk op de website van Gilde Zeist, Gilde Zutphen, Welzijn Oudere Borne, ActivAge of zie de Gans special. 
Foto: Een enthousiaste en levendige sfeer tijdens startbijeenkomst Power, veerkracht op leeftijd, een nieuw project van Gilde Nederland.
 

 
5 november
Jubileum Samenspraak Roermond

Samenspraak RoermondIn Dagblad De Limburger van woensdag 5 november een artikel over de vrijwilligers van het project Samenspraak in Roermond die al tien jaar 
buitenlanders helpen met de Nederlandse taal. Klik HIER om het artikel te downloaden.
 

 

11 oktober
Een speciale editie van GANS: POWER

PowerE
en speciale editie van GANS is vandaag uitgekomen met daarin alles over POWER. POWER is een nieuw project van Gilde Nederland. Het is een initiatief van en voor senioren die zich samen oriënteren op hun talenten en mogelijkheden verkennen om met elkaar uiteenlopende activiteiten op te zetten. Dit pamflet beschrijft het project op hoofdlijnen en nodigt uit om lokale POWERgroepente starten. U kunt deze special meteen lezen door HIER te klikken.


22 september

'Vrijwilligerswerk is het cement in de samenleving'


Wim Koole
Onder deze kop verscheen op zaterdag 4 oktober een uitvoerig artikel in NRC, de kwaliteitskrant van Nederland. In het artikel komen onder andere de Gilden, het vrijwilligerswerk, Samenspraak, Coach4You en 'Het begint met Taal' aan bod. Als u HIER klikt kunt u het artikel lezen.


 22 september
Gilde Groningen heeft zich aangemeld als lid

Stadswandeling GroningenHet stichtingsbestuur is bijzonder verheugd zich dat Gilde Groningen zich weer als lid heeft aangemeld. Een van de activiteiten van het Gilde zijn de stadswandelingen, zoals de wandeling 'Verrassend Groningen' door het historische centrum van de stad. De wandeling start om 14.00 uur vanaf de voet van de Martinitoren en duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. De Groningse stadsgidsen verzorgen tevens een groot aantal thema- en andere wandelingen. Kijk voor alle informatie op hun website.

 


skanfonds

 

sluyterman

 

rcoak

 

 

(C) Stichting Gilde Nederland | Webbeheerder