Gilde Nederland

Stichting Gilde Nederland is de koepelorganisatie van circa 65 zeer actieve Gilden. Bij deze Gilden, verspreid over heel Nederland, dragen vrijwilligers belangeloos hun kennis, kunde en ervaring over aan anderen.

 

LAATSTE NIEUWS

 


 

11 juli 2014
Wim van Oosten treed af als voorzitter Gilde Nederland

Wim van OostenWim van Oosten, voorzitter Gilde Nederland, heeft besloten om per 1 oktober 2014 en uiterlijk per 1 januari 2015 zijn functie als voorzitter van de koepelorganisatie neer te leggen. Hoewel Wim statutair nog tot 1 oktober 2016 in functie had kunnen blijven, heeft hij het in het belang van Gilde Nederland geacht om de derde en laatste termijn van zijn voorzitterschap niet af te maken. Hieraan ligt geen conflict binnen het bestuur of een ingrijpend meningsverschil ten grondslag, maar een samenloop van een aantal persoonlijke omstandigheden hebben hem tot dit besluit gebracht.
Wim van Oosten is ruim zeven jaar voorzitter van Gilde Nederland. Een lange periode waarin hij zich met ‘hart en ziel’ heeft ingezet voor de organisatie en wij zijn hem hier dankbaar voor. Het bestuur heeft begrip voor de toelichting die tot zijn besluit heeft geleid en heeft nu als taak om een goede opvolger te vinden.
Daarom doen wij een oproep om als u een geschikte kandidaat weet, dit aan ons te melden. Ook zijn we bezig met het maken van een functieprofiel ‘Voorzitter Gilde Nederland’ die wij op korte termijn via diverse kanalen zullen verspreiden. Wij zien uw reactie met een voorstel voor een nieuwe kandidaat met grote belangstelling tegemoet.

Bestuur Gilde Nederland


10 juli 2014
Dinsdag 7 oktober: unieke excursie rond Operatie Market Garden

Operatie Market GardenGilde Nijmegen en Gilde Arnhem organiseren op dinsdag 7 oktober een unieke excursie rond Operatie Market Garden voor iedereen die actief is binnen alle Gilden van Nederland.

Dit jaar is het 70 jaar geleden dat de Operatie Market Garden plaats vond. Na de landing in Normandië wilden de geallieerden snel doorpakken. Grondtroepen trokken vanuit het zuiden op en Britse, Amerikaanse en Poolse parachutisten landden op diverse plaatsen in Noord-Brabant en Gelderland met het uiteindelijke doel om de Rijnbrug bij Arnhem te veroveren en zo door te stoten naar het noorden. Dit doel werd niet bereikt doordat de tegenstand van de Duitse bezetting veel sterker was dan verwacht. Ook liet het Britse leger, dat uit het Zuiden moest komen, op zich wachten.

Het programma is als volgt:
Vanaf 10.00 uur wordt u ontvangen met koffie in museum Valkhof in Nijmegen. Daarna zullen gidsen van Gilde Nijmegen de deelnemers de gebeurtenissen in Nijmegen laten herbeleven. Vervolgens stappen we in de bus, waar tijdens een tocht door de Betuwe gidsen zullen vertellen wat zich daar heeft afgespeeld. Na de lunch in Elst vervolgen we de reis richting Arnhem waarbij de verschrikkingen ten zuiden van de Rijn inzichtelijk worden gemaakt. Ten slotte zullen gidsen van Gilde Arnhem verhalen over de heroďsche, jammerlijk mislukte slag om Arnhem. Om 16.30 uur sluiten we de dag af met een drankje.

De excursie staat ook open voor introducees. De kosten bedragen – na aftrek van een bijdrage van Gilde Nederland – € 30,00 per persoon (bij aankomst te betalen bij de organisatie).

Omdat we in Nijmegen starten en in Arnhem stoppen is het het handigst als de deelnemers met de trein komen. Maar voor de autorijders is het simpel om weer in Nijmegen te komen. Bezien wordt nog of daarvoor vervoer geregeld zal worden.

Voor de organisatie is het belangrijk al vroeg te weten hoeveel deelnemers verwacht worden. Daarom kunt u zich aanmelden via het e-mailadres: MarketGardenNA@gmail.com. Via dit e-mailadres kunt u ook nadere inlichtingen verkrijgen. De deadline voor de aanmeldingen is 1 september. Vermeld bij de aanmelding naam, adres en telefoonnummer en het Gilde waartoe u behoort. En als u denkt gebruik te zullen maken van vervoer van Arnhem terug naar Nijmegen, wordt u verzocht dat ook aan te geven.

 


09 april 2014
Gouden Gildespeld voor Herman van der Lelie

Uitreiking Gilde speld
Penningmeester Herman van der Lelie heeft afscheid genomen van Gilde Nederland tijdens de vergadering van de Raad van Afgevaardigden op 15 mei. Hierbij is door voorzitter Wim van Oosten de Gouden Gildespeld aan Herman van der Lelie uitgereikt.

 

 

 


09 april 2014
19 juni: Congres Maatschappelijk Ondernemen in Science Tower Rotterdam

logo's congres
Op 19 juni is in Rotterdam het Congres Maatschappelijk Ondernemen. Denk, praat en discussieer mee over de toekomst van samenwerking om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Het congres is voor iedereen die (ook) een maatschappelijk doel nastreeft of wil nastreven: vrijwilligersorganisaties, burgerinitiatieven, ondernemingen en vermogensfondsen. Bouwend op visies van experts, discussies en workshops, geven we samen de toekomst vorm. De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), de Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO), Gilde Nederland (lid van de NOV), de Rotterdam School of Management (RSM) en de Erasmus Centre for Strategic Philantrophy (ECSP) nodigen u graag uit om mee te denken, praten en discussiëren over de toekomst van vrijwilligersorganisaties, ondernemingen en vermogensfondsen. Schrijf u nu in!

 


18 maart 2014

Nieuw bestuurslid Gilde Nederland

 

Barbera HermansMartine Tielenius-Kruythoff is afgetreden als bestuurslid van Gilde Nederland. Zij is opgevolgd door Barbera Hermans-Groen. Barbera heeft de portefeuille 'Het Begint met Taal' en is intermediair voor de provincie Noord-Holland.

 

 

 

 

 


15 juli 2013

Nieuw! 'Fietstocht de twee pontjes'

Gilde Woerden heeft een nieuwe activiteit: Fietstocht de twee pontjes. Tijdens de tocht fietsen we grotendeels over rijwielpaden door het landschap ten noorden van Woerden. Het gebied van de ontginningen die er in de Middeleeuwen plaatsvonden: het zogenaamde 'copenlandschap' dat de eeuwen heeft doorstaan en in onze tijd nog steeds waarneembaar is. De waterhuishouding is in deze streken altijd van groot belang geweest. Tijdens de fietstocht wordt ook stilgestaan bij historisch belangrijke plaatsen, die een rol vervulden in de strijd tussen het bisdom Utrecht en het graafschap Holland, in de Tachtigjarige oorlog, tijdens de Franse bezetting en tijdens de bezetting in de tijd van Napoleon. De fietstocht duurt bijna drie uur, de afstand is zo'n dertig kilometer.
Voor groepen vanaf vier tot maximaal 10 personen. Bij grotere aantallen zetten wij een tweede gids in. De kosten zijn € 4,- per persoon; bij gebruikmaking van de Gildefietsen € 10,- p.p. (exclusief administratiekosten). Aanmelding kan via de website van Gilde Woerden of HIER via email.

 


19 juni 2013

Nieuwe Gildewandeling Den Haag '200 Jaar Koninkrijk der Nederlanden'

Stadswandeling Den HaagTijdens de wandeling van het Plein naar Plein 1813 is er aandacht voor onderwerpen die betrekking hebben op het koningshuis en de staatsinrichting sinds 1813. De wandeling voert langs diverse huizen van Oranje en andere locaties die een rol hebben gespeeld bij of herinneren aan de totstandkoming van ons koninkrijk.
Start: Standbeeld Willem van Oranje op het Plein; duur ongeveer 1˝ uur; Kosten € 4,-- p.p.
Einde: Plein 1813.

De wandeling is dagelijks op ieder gewenst moment (minimaal 4 personen) te boeken bij het Gilde info@gildedenhaag.nl of telefonisch (070) 356 12 81 (maandag t/m vrijdag 09.30 – 12.30 uur)
Individueel aansluiten kan ook.

 


 

 

 

(C) Stichting Gilde Nederland | Webmaster